WORKSHOPY „Dancing Histor(y)ies“

Na každém archeologickém nalezišti se v roce 2024 uskuteční tři a v roce 2025 pět uměleckých představení vytvořených tanečními soubory během prvního a druhého ročníku Festivalu Dancing Histor(y)ies. Aby bylo možné každé představení připravit, zúčastní se soubory v rámci každého ročníku tří workshopů ve vybrané lokalitě a budou spolupracovat s místními lidmi. Workshopy jsou zaměřené na určité skupiny místních obyvatel, které byly identifikovány za přispění institucionálních partnerů a které památku navštěvují jen zřídka (např. mládež, rodiny s malými dětmi, starší lidé).

Všichni zúčastnění – tedy místní lidé, umělci, odborníci z oblasti správy kulturních památek a koordinátoři – se plně zapojí do společného procesu objevování, spoluvytváření, vyprávění příběhů a uměleckého ztvárnění. Taneční soubory budou moci prozkoumat dané lokality, sblížit se s jejich historií a minulostí místních komunit, a to za pomoci odborníků – památkářů. Umělci ve spolupráci s veřejností načerpají zkušenosti a užitečné podněty pro spoluvytváření příběhů, které jako červená nit propojí kulturní lokality se současností a naváží na minulost a její historické a osobní vnímání jednotlivými aktéry.

Taneční soubory uskutečnily své workshopy přímo v komunitách, které sousedí s vybranými kulturními památkami. Workshopy se konaly ve Viminaciu (Srbsko), Ostii (Itálie), Meridě (Španělsko) a Volosu (Řecko) a v Tharrosu (Itálie). Naše company vedla čtyři workshopy a vy se nyní můžete podívat na reporty z nich. Čekají nás také závěrečné rezidenční pobyty a nakonec... první ročník DH festivalů!

Workshop ve Viminaciu I. (17. – 19. 2. 2024) pod vedením Sylvy Šafkové a Václava Kuneše

Workshop ve Viminaciu II. (8. - 10. 3. 2024) pod vedením Elišky Jirsové a Filipa Staňka

Workshop v Meridě (16. - 19. 3. 2024) pod vedením Francescy Marii Amante a Václava Kuneše

Workshop ve Volosu (9. - 11. 3. 2024) pod vedením Sylvy Šafkové a Václava Kuneše

 

MORE

 

studijní pobyty „Dancing Histor(y)ies“

Studijní pobyty začaly již v červnu 2023: během pěti etap se objevují lokality spojené s historickým a kulturním dědictvím, kde se taneční soubory ponoří do atmosféry daných lokalit, setkají se s místními lidmi a kulturními organizacemi, aby společně vytvořili příběh celého představení. Na konci studijních pobytů partneři projednají a vyberou místa, která nejlépe vyhovují jednotlivým uměleckým souborům a jejich představením.

 

Projekt financovaný v rámci programu „Creative Europe/Kreativní Evropa“ (identifikační číslo projektu: 101099222) se zaměřuje na popularizaci archeologických památek prostřednictvím scénického umění a tance a klade si za cíl identifikovat invenční, účinný a opakovatelný model pro zviditelnění kulturních památek, který by aktivně zapojil místní komunity do umělecké tvorby a vědomého využívání kulturního dědictví a zároveň podpořil mezinárodní komunikaci mezi evropskými umělci. Cílem je propojit hmotné kulturní dědictví zapojených míst, v nichž se nachází prvky nehmotného kulturního dědictví místních komunit a jejich příběhy, které jsou vzájemně propojeny prostřednictvím taneční kreativity. 

Projekt je financován Evropskou unií. Identifikační číslo projektu: 101099222.


Soubor 420PEOPLE je v projektu podpořen Ministerstvem kultury ČR

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (39.6 + 47.8) *

Nahoru