První rok projektu „Dancing Histor(y)ies“ je za námi! 

Projekt odstartoval v dubnu 2023 a my jsme prožili měsíce plné intenzivních aktivit, zkoumání, hledání a potkávání (se), do kterých se zapojilo 13 partnerů z 11 různých zemí! Po roce tvrdé práce začíná náš projekt nabývat konkrétní podoby především díky zapojení místních komunit a posilování povědomí o kulturním dědictví skrze tanec. Prožijte s námi první rok projektu prostřednictvím sociálních sítí

„Model zpřístupnění archeologických nalezišť prostřednictvím tance a scénického umění“ je založen na principech spolupráce, zapojení místních komunit a respektování historických památek. Začleněním osvědčených postupů, zkušeností a kolektivních znalostí se model snaží chránit, oslavit a zajistit kontinuitu našeho kulturního dědictví pro další generace. Představuje tak v podstatě plán pro přípravu festivalů, které najdou odezvu u místních komunit a obohatí tak odkaz naší společné historie. Naši partneři velmi usilovně spolupracovali s dalšími kolegy, zúčastněnými stranami a místními komunitami a shromáždili více než 200 dotazníků z 11 zemí a 60 příkladů osvědčených postupů, které se dotýkají problematiky vztahů občanů a kulturních aktivit, místních potřeb, zlepšování kulturního dědictví a zapojení komunit. Díky těmto podkladům jsme dospěli k závěru, že případný efektivní model využití scénického umění, zapojení místních komunit a územního rozvoje pro zhodnocení kulturního dědictví by měl obsahovat následujících 10 aktivit:

Hlavní aktivity:
Objevování (a respektování) dané lokality - (Hledání) prostředníka - Umělecká produkce - Zapojení místních komunit - Rozvoj daného území -Komunikační kanály

Další aktivity:
Rovnost žen a mužů - Dostupnost - Udržitelnost z hlediska životního prostředí - Sociální začlenění

Na konci projektu by se získané osvědčené postupy, navržená metodika a dosažené výsledky měly stát nedílnou součástí sdílených a společných informací, které bude možné dále využívat a uplatňovat na evropské úrovni.

Je čas otestovat strategie provádění našeho projektu!
Institucionální partneři spravující vybrané archeologické památky a zainteresované strany se podíleli na procesu spoluvytváření modelu a přizpůsobili jej místním potřebám. Více než měsíc společně usilovně pracovali, aby mohli model představit v daných územích a zapojit místní komunity. Celkem se uskutečnilo 52 setkání zainteresovaných stran, z nichž vzešlo 22 rámcových dohod. Institucionální a techničtí partneři vypracovali pro každou vybranou památku detailní plány, v nichž byly zahrnuty umělecké produkce, způsoby zapojení komunit, marketing a rozvoj daného území. Navržené strategie implementace budou testovány během workshopů a festivalů DH. 

Sledujte, jak náš projekt pokračuje. My jsme připraveni tančit a tvořit nová pouta s místními komunitami!

 

Projekt financovaný v rámci programu „Creative Europe/Kreativní Evropa“ (identifikační číslo projektu: 101099222) se zaměřuje na popularizaci archeologických památek prostřednictvím scénického umění a tance a klade si za cíl identifikovat invenční, účinný a opakovatelný model pro zviditelnění kulturních památek, který by aktivně zapojil místní komunity do umělecké tvorby a vědomého využívání kulturního dědictví a zároveň podpořil mezinárodní komunikaci mezi evropskými umělci. Cílem je propojit hmotné kulturní dědictví zapojených míst, v nichž se nachází prvky nehmotného kulturního dědictví místních komunit a jejich příběhy, které jsou vzájemně propojeny prostřednictvím taneční kreativity. 

Projekt je financován Evropskou unií. Identifikační číslo projektu: 101099222.


Soubor 420PEOPLE je v projektu podpořen Ministerstvem kultury ČR

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (27.6 + 22.7) *

Nahoru