DANCING HISTOR(Y)IES
 

Jsme součástí programu „Dancing Histor(y)ies, Binding Communities and Heritage Through Dance“. Projekt odstartoval v dubnu 2023 studijními pobyty a propojil taneční soubory a jejich komunity s odkazem na kulturním dědictvím partnerských zemích.

Projekt financovaný v rámci programu „Creative Europe/Kreativní Evropa“ (identifikační číslo projektu: 101099222) se zaměřuje na popularizaci archeologických památek prostřednictvím scénického umění a klade si za cíl identifikovat invenční, účinný a opakovatelný model pro zviditelnění kulturních památek, který by aktivně zapojil místní komunity do umělecké tvorby a vědomého využívání kulturního dědictví a
zároveň podpořil mezinárodní komunikaci mezi evropskými umělci. Cílem je propojit hmotné kulturní dědictví zapojených míst, v nichž se nachází prvky nehmotného kulturního dědictví místních komunit a jejich příběhy, které jsou vzájemně propojeny prostřednictvím taneční kreativity. 

Projekt Dancing Histor(y)ies vzešel ze spolupráce pěti kulturních institucí ze čtyř evropských zemí (Řecka, Itálie, Srbska a Španělska) a je založen na vzájemném dialogu mezi institucemi spravujícími jednotlivé památky a místními komunitami. Na projektu  se podílí třináct institucí z jedenácti různých evropských zemí, které mají bohaté zkušenosti se správou kulturních památek, scénickým uměním, tanečním uměním, výzkumem a vzděláváním, jakož i s přípravou, řízením a hodnocením projektů financovaných EU. Cíl projektu, a sice podpora evropského dialogu, který vyplývá ze setkávání jižní středomořské oblasti, kde se nachází množství kulturních památek, propojí země: Španělsko, Itálie, Řecko, Srbská republika, se severní, střední a východní Evropou (Švédsko, Česká republika, Polsko, Bulharsko), odkud pocházejí umělečtí partneři.

Projekt zahrnuje různé aktivity, jako jsou workshopy a rezidenční pobyty, které budou probíhat v letech 2023/2024 v rámci příprav na první ročník festivalu Dancing Histor(y)ies a budou se následně opakovat i při druhém ročníku v roce 2025.

 

AKTUALITY

Sledujte první unikátní podobu spojení historie a tance napříč 11 státy - spojení historických míst a komunit společně s tancem na evropské úrovni, které podporuje program Kreativní Evropa v takto velkém měřítku:

FOLLOW US

Přidejte se k projektu Dancing Histor(y)ies

 

NEWSLETTER

Newsletter I: Opening & Kick Off!
Newsletter II: Dancing Histor(y)ies goes on!
Newsletter III: První rok projektu je za námi!

 

Projekt je financován Evropskou unií. Identifikační číslo projektu: 101099222.


Soubor 420PEOPLE je v projektu podpořen Ministerstvem kultury ČR

Partneři projektu Dancing Histor(y)ies

Institucionální partneři: Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e Di Spettacolo/ Sdružení místních samospráv pro kulturní a zájmové aktivity (IT), Consorcio Patronato del Festival de Merida (ES): Divadlo Merida, I Borghi Srl (IT): Divadlo Ostia Antica, Arheoloski Institut/Archeologický ústav (RS): Archeologické naleziště Viminacium, Etaireia Koinonikis Paremvasis kai politismou/EKPOL (Sociální a kulturní rada prefektury Magnesia) (GR).

Umělečtí partneři (taneční soubory): 420PEOPLE (CZ), Polski Teatr Tanca/ Polské divadlo tance (PL), Аrt Link Foundation/Taneční centrum Derida (BG), Aloni & Brummer Productions AB/ IlDance (SE).

Techničtí partneři (se specifickými kompetencemi v oblasti výzkumu, vzdělávání, dramaturgie a územního rozvoje): Technologiko panepistimio kyprou / Kyperská technická univerzita (CY), Asociación AEI Cluster del Turismo de Extremadura / Skupina cestovního ruchu v oblasti Extremadury (ES), Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete / Sdružení provozovatelů památkových objektů (HU), Mapa das Ideias (PT).

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (21.2 + 3.8) *

Nahoru