• SACREBLEU

„Novotná nepopřela svou taneční historii, nevzdala se dokonce ani arabesek, a přece předložila velmi moderní a zároveň tanečně křehkou dekonstrukci neoklasické estetiky. Postava s nepřirozeně se třesoucími, jako postiženými pažemi a s vyvrácenými chodidly - jako by chodily patami napřed, s členitě rozviklaným torzem. Každých pět sekund se dělo něco nečekaného, ale důsledně vyplývajícího z logiky vykloubeného těla, vykloubené duše; nebylo to samoúčelné, bylo to šílené. Nataša Novotná je další v řadě letošních choreografických objevů."
N. Vangeli, MF Dnes

„Ocenil jsem zejména působivou asymetrii světla a dění na jevišti. Inscenace mě též oslovila silným sdělením a imaginativností,” řekl Svanta Grogarn, švédský světelný designér

Sacrebleu* je má fantaskní představa o propojení rozmanitých sil, které na každodenní kostrbaté cestě posílí toho, kdo jde sám.

*sacrebleu/sacredieu, etymologie obou výrazů je zřejmě podobná. Jde o staré francouzské citoslovce vyjadřující údiv, nechutnost nebo hněv. "...zkouším převést vlastní úhel pohledu, svou ne-zkušenost  a představu na celý tvůrčí tým spolupracovníků. V rámci zachování jakéhosi pocitu nedotknutelnosti/ čistoty a zároveň se zatracenou zvědavostí, bych chtěla rozkrýt také svůj vlastní způsob pohybu, jeho dynamiku, jeho logiku, ... uvědomit si, co je instinkt a co čistá kalkulace.

Nizozemská premiéra Sacrebleu se konala v únoru 2011 v rámci CaDance Festivalu v Haagu. 

Obsazení

Choreografie:
Nataša Novotná

Hudba:
Filip Jelínek

Kostýmy:
Eva Brzáková 

Světelný design:
Pavla Beranová

Tančí:
Nataša Novotná
18 min.

Premiéra:
15. listopadu 2010

Termíny

Nejsou plánovaná žádná představení.

Ke stažení

Technický rider
Lighting plot

Sacrebleu vzniklo v koprodukci 420PEOPLE a nizozemského divadla KORZO, ve spolupráci Novou scénou Národního divadla v Praze, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Velvyslanectví Nizozemského království v Praze.

Novinky e-mailem

Chcete-li dostávat informace o novinkách na svůj e-mail, vyplňte svou e-mailovou adresu.

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (6.3 + 25.7) *

Nahoru